Seminář pro realizátory MA 21

O semináři

Vzdělávání pro koordinátory a pracovníky regionálního rozvoje obcí, které realizují MA 21. Cílem je zvyšování kvalifikace zástupců jednotlivých obcí v oblastech MA 21 a udržitelného rozvoje. Součástí seminářů bude zapojování veřejnosti, práce s novými médii, práce s mládeží, panelové diskuse, možnosti spolupráce na zvýšení kvality MA 21 s ukázkami příkladů dle vzoru Gemeinde 21.

<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-good luck-


welcome

Host: www.zdravykrajvysocina.cz
IP: 195.93.216.218
Your ip: 34.204.168.209