Angažovanci
Realizace projektu byla 31.12.2014 ukončena.
 

O projektu Angažovanci

Odborné vzdělávání zástupců veřejné správy, neziskových organizací a aktivních občanů v oblasti zapojování veřejnosti do aktivit obce. Cílem je představení efektivních nástrojů pro zapojování veřejnosti, jakými jsou např. vedení skupin, základy úspěšné komunikace zastupitelstva s občany, správné prosazování cílů obce, organizace veřejného projednávání, apod.