MA 21 semináře pro zástupce obcí

O semináři

Semináře pro vzdělávání obcí a měst Kraje Vysočina, mikroregionů a MAS, tajemníků a místních expertů v Kraji Vysočina. Cílem je představení principů MA 21 a Gemeinde 21 politikům a úředníkům a jejich uplatnění při práci ve veřejné správě. Předmětem setkání je také výměna zkušeností, získávání informací z jednotlivých municipalit, prezentace, workshopy, panelové diskuze apod.