MA 21 – rozvoj konceptu Gemeinde 21 ve vybraných obcích

Gemeinde 21 ve vybraných obcích

Cílená práce s vybranými třemi obcemi, zaměřená na zkvalitnění procesů MA 21, podle vzoru Gemeinde 21. V jednotlivých obcích bude za expertního dohledu připraven plán zlepšení kvality MA 21, který bude vycházet z konceptu Gemeinde 21.