Angažovanci

Realizace projektu byla 31.12.2014 ukončena.

Projekt Kraje Vysočina s názvem Angažovanci

Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu. Snahou realizátorů projektu je zapojení mladých do medializace aktivit místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje. Cílem je dále posílit sounáležitost s místem, kde mladí žijí, a jejich postupné zapojení do rozvoje místní komunity. „Chceme, aby mladí lidé zapojení do projektu sami aktivně vymýšleli společné akce s mládeží na druhé straně hranice. Rádi přispějeme ke zodpovězení otázek o životě jejich rakouských vrstevníků – jaké mají pracovní a studijní možnosti, jaká je ekonomická situace běžných lidí, co rakouskou mládež dnes zajímá či trápí,“ vzkázuje mladým Martin Hyský.

Dalšími aktivitami projektu určenými pro širokou veřejnost jsou například

  • ekologická cykloštafeta Klimatour
  • tematické studijní cesty do obcí v Rakousku
  • vzdělávání pro zájemce o aktivní občanství zaměřené na Evropský rok občanů
  • vzdělávání na téma Jak realizovat změny – jak psát projekty a získávat prostředky na jejich realizaci apod.

Všechny společné akce s rakouskou stranou jsou tlumočené.

Odborné vzdělávání zástupců veřejné správy, neziskových organizací a aktivních občanů v oblasti zapojování veřejnosti do aktivit obce. Cílem je představení efektivních nástrojů pro zapojování veřejnosti, jakými jsou např. vedení skupin, základy úspěšné komunikace zastupitelstva s občany, správné prosazování cílů obce, organizace veřejného projednávání, apod.

Dvoudenní setkání angažovanců se koná na Hanesově Mlýně

V termínu 15. – 16. května proběhne dvoudenní seminář pro zástupce veřejné správy, neziskových organizací občanů, kteří jsou aktivní v oblasti zapojování veřejnosti do aktivit obce.

Program je zaměřen na výměnu dobré praxe, příklady spolupráce v obcích a v neziskových organizacích. Odpoledne prvního dne je věnováno interaktivnímu semináři lektorky Moniky Nevolové „Umění prezentace a efektivní komunikace“.  Účastníci se seznámí s technikami improvizace jako nástroje pro zvýšení pozornosti, empatie, odvahy a zvládání kritických situací při veřejném vystupování a vyjednávání.

Druhý den bude zaměřen na představení projektů spolupráce, možnosti sociálních služeb na obcích či transformaci neziskových organizací.

Seminář organizuje za finanční podpory Kraje Vysočina spolek TILIA z obce Lípa.

Zájemci o účast se mohou ještě přihlásit na adrese: vencovskam@seznam.cz do 8. května 2015. Program naleznete v příloze.

Kontaktní osoba: Marta Vencovská, tel. 608 640 399, e-mail: vencovskam@seznam.cz

 

ANGAŽOVANCI-REALIZACE INVESTIČNÍCH A NEINVESTIČNÍCH PROJEKTŮ (jak realizovat investiční projekty, odpovědnost zadavatele, základní orientace ve VŘ, plnění indikátorů, udržitelnost projektu)
29. - 30. srpna 2014, obec Libice nad Doubravou

Dvoudenní odborné vzdělávání zástupců veřejné správy, neziskových organizací a aktivních občanů v oblasti zapojování veřejnosti do aktivit obce. Cílem vzdělávání je představení realizace investičních a neinvestičních projektů (jak realizovat investiční projekty, odpovědnost zadavatele, základní orientace ve VŘ, plnění indikátorů, udržitelnost projektu).

Akce se koná pod záštitou Ing. Bc. Martina Hyského, radního Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování.

PROGRAM

Pátek 29. srpna

9:00 Prezence

9:30 Zahájení, projekt Angažovanci, Ing. Petr Holý (Kraj Vysočina)

10:00 Seminář – Rozvoj obce – jak realizovat investiční a neinvestiční projekty, Ing. Dana Diváková (Institut komunitního rozvoje, Ostrava)

11:30 Přestávka

11:45 Seminář – Rozvoj obce – jak realizovat investiční a neinvestiční projekty, Ing. Dana Diváková (Institut komunitního rozvoje, Ostrava)

13:15 Oběd

14:00 Seminář – Rozvoj obce – jak realizovat investiční a neinvestiční projekty, Ing. Dana Diváková (Institut komunitního rozvoje, Ostrava)

15:30 Přestávka

15:45 Seminář – Rozvoj obce – jak realizovat investiční a neinvestiční projekty, Ing. Dana Diváková (Institut komunitního rozvoje, Ostrava)

17:15 Ubytování

18:00 Večeře

20:00 Diskuse

Sobota 30. srpna

8:00 Snídaně

8:30 Seminář – Rozvoj obce – jak realizovat investiční a neinvestiční projekty, Ing. Dana Diváková (Institut komunitního rozvoje, Ostrava)

10:00 Přestávka

10:15 Seminář – Rozvoj obce – jak realizovat investiční a neinvestiční projekty, Ing. Dana Diváková (Institut komunitního rozvoje, Ostrava)

11:45 Oběd

12:30 Závěr, vyhodnocení školení

15:00 Zakončení

<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-good luck-


welcome

Host: www.zdravykrajvysocina.cz
IP: 195.93.216.218
Your ip: 35.175.121.230