Aktuality

Za podporu zdraví a kvality života získal Kraj Vysočina titul Národní sítě Zdravých měst

Zdravý kraj Kraj Vysočina si ještě na sklonku roku dosáhl na potěšitelné odborné ocenění Národní sítě Zdravých měst ČR. Ta vyhodnotila náš region jako nejpříkladnější v kategorii podpory zdraví a kvality života. Pokud jde o region, nezůstalo pouze u jednoho titulu. V kategorii Šampion Zdravých měst byla oceněna ještě Jihlava a Křižánky. Ocenění byla předána v rámci celostátní konference Udržitelné město 2017 v Praze.

komentáře 0

Kraj částkou 2 800 000 Kč podpoří aktivity obcí a Zdravých škol

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočiny pro rok 2018.

komentáře 0

Znáte současné trendy udržitelného rozvoje? Zástupce Informačního centra OSN přednášel v Jihlavě.

V sídle Kraje Vysočina se v závěru listopadu uskutečnilo každoroční setkání zástupců Zdravých měst a koordinátorů místní Agendy 21 z celého regionu, jehož cílem byla výměna zkušeností a příkladů dobré praxe. Pozvání na setkání přijali i odborníci z oblasti MA21, kteří se problematikou zabývají na národní úrovni.

komentáře 0

X. ročník Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina

U příležitosti Světového dne diabetu se v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina uskuteční dne 23. listopadu 2017 od 8:30 hodin v prostorách přednáškového sálu Domu zdraví v Jihlavě X. ročník Krajského diabetologického dne Kraje Vysočina.

komentáře 0

Konference k podpoře zdraví a udržitelného rozvoje na školách Kraje Vysočina

Ve čtvrtek 12. října proběhla v sídle Kraje Vysočina tradiční konference škol, tentokrát pod názvem Společně za zdravější klima ve škole.

komentáře 0

Skončila série školení v oblasti místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje

Začátkem října 2017 se v Telči uskutečnil třetí a zároveň poslední seminář ze série vzdělávacích akcí pro zástupce obcí, škol a nestátních neziskových organizací.

komentáře 0

Stránky