Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočiny

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo znění Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na podporu naplňování a propagace principů místní Agendy 21 a Zdraví 2020 v Kraji Vysočiny pro rok 2018.

Příjem žádostí o dotaci probíhá v termínu 17. 1. 2018 do 24. 1. 2018.

 

Znění Zásad MA21 a Zdraví 2020

Formulář Žádosti o poskytnutí dotace Zásady MA21 a Zdraví 2020 

Příloha k žádosti dle z. č. 250 2000 Sb.

Formulář Závěrečné zprávy

Příloha Závěrečné zprávy -Soupiska účetních dokladů