Začala série školení pro partnery v regionu na téma MA21 a udržitelný rozvoj

Dne 18.4.2017 proběhlo první ze školení určených pro zástupce obcí, škol a nestátních neziskových organizací, nad kterými převzal záštitu Ing. Bc. Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

„Kraj Vysočina dlouhodobě realizuje místní Agendu 21 a zároveň aktivně podporuje realizátory této oficiální metody kvality veřejné správy na svém území. Počet municipalit a nestátních neziskových organizací, které se této problematice věnují, je v Kraji Vysočina nejvíce z celé republiky. V letošním roce běží řada vzdělávacích akcí, které mají přilákat nové zájemce o tuto problematiku a zavést MA21 i do dalších obcí.“ Semináře se konají v obcích s rozšířenou působností mimo krajské město, aby byly lépe dosažitelné zájemcům především z menších obcí v okrajových částech regionu.

Město Havlíčkův Brod bylo hostitelem prvního semináře zaměřeného na téma cíle udržitelného rozvoje a MA21. Jak uvedl na úvod semináře sám starosta Jan Tecl, město Havlíčkův Brod místní Agendu 21 realizuje od roku 2013 a dosáhlo již v této oblasti řady úspěchů. Lektorka Dana Diváková z Institutu komunitního rozvoje Ostrava podrobně představila účastníkům cíle udržitelného rozvoje a místní Agendu 21 jako metodu kvality veřejné správy, která na místní úrovni napomáhá naplňování těchto cílů. Zástupci z obcí, které dosahují v rámci České republiky nejvyšší úrovně v realizaci MA21, ukázali příklady ze své praxe. Místostarostka obce Bory seznámila účastníky se způsoby, jakými obec úzce komunikuje s veřejností. Následně starostka obce Zbyslavice přiblížila, jaké aktivity v rámci MA21 v jejich obci realizují. A nakonec koordinátorka Zdravého města Chrudim přednesla konkrétní příklady provázanosti aktivit ve městě v rámci MA21. Pracovníci Odboru regionálního rozvoje z krajského úřadu představili realizaci MA21 na krajské úrovni a metodickou a finanční podporu realizátorů MA21 v regionu Vysočiny.

Další programově obdobný seminář proběhl v úterý 9. 5. 2017 v Náměšti nad Oslavou. Tato série vzdělávacích akcí probíhá v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, který je financován z Národního programu životního prostředí.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení na adrese: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id_org=450008&id=4080560&p2=-1

Kontaktní osoba projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina: Jana Böhmová, Odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz