Výsledky Analýzy životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina

Zajímavé výsledky o životním stylu a zdraví mladých středoškoláků v Kraji Vysočina přinesla unikátní studie, kterou si Kraj Vysočina nechal vypracovat již podruhé.

Na téměř stopadesáti stránkách je doslova naservírován profil současného středoškolského studenta. Odpovídalo 960 žáků druhých ročníků z 22 vybraných středních škol. Za zmínku stojí tři alarmující poznatky – 45 % respondentů denně nesnídá, 63 % dotázaných pije alkohol minimálně jednou týdně a třetina už vyzkoušela kouření. Dobrou zprávou je fakt, že v obou posledních případech došlo oproti roku 2012 ke zlepšení. Více se dočtete v Analýze zdraví životního stylu a zdraví mládeže v Kraji Vysočina, kterou najdete v odkaze níže.