Veřejné fórum Kraje Vysočina 2018

Opět po dvou letech chystá Kraj Vysočina na 14. listopadu 2018 Veřejné fórum pro vyhledávání největších problémů regionu z pohledu odborné i laické veřejnosti. Aktivita pod hlavičkou Místní Agendy 21 je periodicky organizována od roku 2004.

Novému definování regionálních priorit a problémů pravidelně předchází vyhodnocení řešení problémů vzešlých z předchozího Veřejného fóra. „Problémem číslo jedna před dvěma lety byla ochrana vody a její zadržení v krajině, což potvrdil i následný sociologický průzkum, který má za úkol problémy vzešlé z Veřejného fóra ověřovat mezi větším vzorkem veřejnosti,“ připomíná Martin Hyský, politik Zdravého Kraje Vysočina.

Sociologickým průzkumem mezi 1 891 respondenty byly potvrzeny následující problémy definované v roce 2016:

 Ochrana vody a její zadržení v krajině
 Chybějící tarifní integrace a kvalitní obslužnost
 Absence lůžkového hospice
 Zachování intenzivní zemědělské výroby
 Odliv kvalifikované pracovní síly z regionu (její nedostatek)
 Zvýšit podporu, vč. finanční, programů prevence nemocí prioritně zaměřených na děti a mládež, seniory
 Ohrožení personálního zajištění sociálních služeb v důsledku finančního podhodnocení
 

Přehled aktivit Kraje Vysočina a Krajského úřadu Kraje Vysočina související s řešením nebo angažovaností v souvislosti s těmito problematikami je k dispozici zde: https://samosprava.kr-vysocina.cz/material/RK-25-2018-58

Sociologickým průzkumem mezi laickou veřejností se nepotvrdila váha tří problémů: nízká preference Jihlavy jako krajského města, konání fóra mladých na úrovni Kraje Vysočina a nedostatečná spolupráce subjektů s potenciálem vytvořit společné produkty cestovního ruchu.

O deseti „čerstvých“ problémech Kraje Vysočina bude rozhodováno 14. listopadu 2018, odborná veřejnost se bude moci zaregistrovat do 11 pracovních skupin, u každého pracovního stolu bude řídit diskusi zástupce odboru krajského úřadu, do jehož gesce daná problematika spadá, následně bude na www.kr-vysocina.cz zveřejněn výsledek. Náměty a problémy definované u jednotlivých tematických stolů budou zároveň využity při aktualizaci strategických dokumentů kraje.

Foto: Veřejné fórum 2016

  • Kontaktní osobou je koordinátorka projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 Gabriela Šmikmátorová, janouskova.g@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 586).

  • Program fóra a další informace jsou zveřejněny na www.kr-vysocina.cz/zdravykraj