Studenti z Kraje Vysočina se sešli k volbě nového předsednictva

V lednu 2019 se uskutečnilo setkání Rady studentů Kraje Vysočina. Více než čtyřicítka studentů středních škol se sešla v sídle Kraje Vysočina. Přítomné přivítala radní pro oblast školství, mládeže a sportu Jana Fialová: „Jsem ráda, že se krajská studentská rada opět sešla a budeme se snažit jejich požadavky podpořit“. Na programu byla volba nových členů předsednictva a předsedy Rady studentů Kraje Vysočina, kterým se stal Martin Novák z Gymnázia Jihlava.

Po volbě se diskutovalo o problémech definovaných u stolu mladých při Fóru Zdravého Kraje Vysočina, které se konalo v listopadu 2018. Od zástupců Odboru regionálního rozvoje se studenti dozvěděli aktuální informace o dotačních titulech pro studentské projekty. Do konce školního roku se Rada sejde ještě dvakrát.

Gabriela Šmikmátorová, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina