Startuje první část z cyklu seminářů pro Zdravá města

Zdravé město je aktivní hnutí evropských municipalit a regionů, které systematicky postupují ke kvalitě života a zdraví svých obyvatel. Zdravá města, obce a regiony v České republice koordinuje Národní síť Zdravých měst ČR, která ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a se Zdravým Krajem Vysočina pořádá 16. dubna 2019 seminář Podpora zdraví ve Zdravých městech.

Tímto seminářem odstartuje první část z cyklu seminářů pro zástupce měst, obcí a krajů. První seminář se týká obezity dětí a jak jí předcházet.

„Při listopadovém konání Fóra Zdravého Kraje Vysočina bylo právě téma prevence dětské obezity vybráno odbornou veřejností jako jeden z deseti problémů, kterým se Kraj Vysočina bude v následujících dvou letech věnovat,“ uvedl Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, který celé akci poskytl záštitu. V průběhu semináře, který se bude konat v sídle krajského úřadu, zazní mimo jiné, jak ovlivňuje životní styl zdraví dítěte, jaké jsou důsledky nedostatku pohybu na dětský organismus nebo jak mohou obce podpořit pohyb. Na akci je možné se registrovat do 10. dubna ZDE.

Kontaktní osoba: Gabriela Šmikmátorová, koordinátorka projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, tel.: 564602586, e-mail: smikmatorova.g@kr-vysocina.cz

Podpořeno finančními prostředky Evropského sociálního fondu, které byly na realizaci projektu poskytnuty z Operačního programu Zaměstnanost.