Setkání Zdravých měst a realizátorů MA 21 v Kraji Vysočina