Seminář pro realizátory místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje proběhl v Lukách nad Jihlavou

Ve dnech 20. a 21. 10. 2014 v Lukách nad Jihlavou, ve školícím centru ERUDITO, proběhlo další školení, určené pro ty, kteří se realizaci MA21 a udržitelnému rozvoji věnují profesionálně. „Realizátoři místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje v rámci své práce s veřejností organizují mnoho akcí, ale k jejich činnosti neoddělitelně patří o těchto akcích také předávat informace nejširší veřejnosti. Při tom jim může být vodítkem tento seminář, jehož cílem bylo představit nové způsoby propagace a medializace aktivit v rámci místní Agendy 21. Věřím, že nově nabyté vědomosti a zkušenosti jim pomohou při jejich náročné práci“, uvedl Ing. Bc. Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování Kraje Vysočina.

Bezmála třicet účastníků semináře se rozdělilo v průběhu programu na dvě pracovní skupiny. Pracovali pod vedením lektorů, Milana Pilaře a Ondřeje Rázla, novinářů s bohatou praxí, a věnovali se tématům: efektivní komunikace s médii a jakých chyb se při ní vyvarovat, psaní tiskových zpráv, využívání sociálních sítí pro propagaci aktivit. Dvoudenní seminář byl zdrojem teoretických vědomostí z oblasti medializace, vše si ale mohli účastníci vyzkoušet na vlastní kůži. Praktickým cvičením před kamerou i vzájemnými prezentacemi tiskových zpráv si vyzkoušeli nejen jednání s médii ale i představení aktivit před politiky a obyvateli svého města či obce.

V rámci doprovodného programu zaměřeného na příklady dobré praxe účastníci semináře navštívili regionální muzeum, které zbudovala obec ve spolupráci se členy Klubu přátel Luka nad Jihlavou. Po postupné rekonstrukci místního domku, který obec zakoupila do svého vlastnictví, a instalaci vnitřního vybavení, začali obyvatelé Luk a okolí přinášet dokumenty, fotografie, předměty denní potřeby a další artefakty, které připomínají život jejich předků, tradiční místní řemesla i významné osobnosti a události. Muzeum, slavnostně otevřené roku 2004, mohlo vzniknout díky různým dotačním titulům, z nichž obec čerpala finanční prostředky, a velkého množství dobrovolnických hodin odpracovaných místními nadšenci. Prostory jsou postupně dále opravovány a vznikají tak prostory pro nové stálé výstavy jako je například expozice Kovářství včera a dnes.

Seminář se uskutečnil v rámci projektu s názvem „Angažovanci“ („Zvýšení kvality místní Agendy 21 prostřednictvím zapojení aktivních občanů do rozvoje regionu“), který je realizován Krajem Vysočina v rámci přeshraniční spolupráce s kolegy z Dolního Rakouska. Kontaktními osobami jsou z Odboru regionálního rozvoje KrÚ Dana Kratochvílová, tel. 564 602 586, e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz a Jana Böhmová, tel. 564 602 556, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz. Podrobné informace o semináři i dalších akcích jsou k nahlédnutí na www.zdravykrajvysocina.cz.

<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-good luck-


welcome

Host: www.zdravykrajvysocina.cz
IP: 195.93.216.218
Your ip: 35.175.121.230