Proběhlo setkání Pracovní skupiny Zdravý Kraj Vysočina a MA21