Proběhlo druhé školení pro regionální partnery na téma MA21 a udržitelný rozvoj

V rámci série školení místní Agendy 21 a udržitelného rozvoje pro zástupce obcí, škol a nestátních neziskových organizací se v úterý 9.5.2017 uskutečnilo druhé setkání, nad nímž převzal záštitu Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 a radní Kraje Vysočina.

Semináře jsou v Kraji Vysočina pořádány v obcích s rozšířenou působností, a to z důvodu lepší dostupnosti pro zájemce o tuto problematiku zejména z menších obcí v jednotlivých částech kraje. „Na společných školeních pod vedením zkušených lektorů z oblasti místní Agendy 21, která je metodou řízení kvality veřejné správy, se účastníci dozvědí řadu příkladů dobré praxe nejen z obcí v Kraji Vysočina, ale také z ostatních obcí České republiky,“ uvedl Martin Hyský.

Hostitelem v pořadí již druhého semináře zaměřeného na téma cíle udržitelného rozvoje a MA21 bylo město Náměšť nad Oslavou. Účastníky v úvodu semináře přivítal starosta Vladimír Měrka a představil město Náměšť nad Oslavou jako potenciálního zájemce o zapojení se do místní Agendy 21. Lektorka Dana Diváková i tentokrát účastníkům přiblížila principy a cíle udržitelného rozvoje a místní Agendu 21, která napomáhá v nastavení klíčových procesů veřejné správy tak, aby bylo těchto cílů v místních podmínkách dosaženo. Pracovníci Odboru regionálního rozvoje z Krajského úřadu Kraje Vysočina uvedli aktivity spojené s realizací místní Agendy 21 na krajské úrovni a možnosti metodické a finanční podpory pro realizátory MA21 v Kraji Vysočina. Zazněla zde také řada příkladů dobré praxe. Koordinátorka Zdravého města Prachatice Marie Peřinková představila netradiční komunikaci s veřejností a zapojování mladých v jejich městě. Příkladem takovéto komunikace je projekt na podporu třídění odpadu a nadějných regionálních kapel s názvem Ekompilace tour. Marta Vencovská, koordinátorka Projektu Zdravá obec Lípa, seznámila účastníky se zkušenostmi obce s místní Agendou 21 a se způsoby udržitelného rozvoje. Pomocí propagačního videa obce Lípa poukázala na zajímavosti obce a zapojení místních částí obce do spolupráce. Na závěr koordinátorka projektu Zelená Porubě Zuzana Kotyzová osvětlila účastníkům význam a příklady využití participativního rozpočtu v Ostravě. Participativní rozpočet umožňuje obyvatelům Poruby zapojit se do rozhodování o využití určité části rozpočtu. Návrh k vylepšení mohou podávat obyvatelé starší 15 let spolu s podpisovým archem s podporou minimálně 15 dalších obyvatel. Vítězné projekty Radnice zrealizuje.

Poslední ze série školení pro zástupce obcí, škol a nestátních neziskových organizací je připravováno na září 2017, tentokrát v historií protkané Telči. Podrobnější informace budou k dispozici před konáním akce. Tato série https://www.cialissansordonnancefr24.com/acheter-cialis/ vzdělávacích akcí probíhá v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, financovaného z Národního programu životního prostředí.

Prezentace ze semináře jsou k dispozici ke stažení zde.

Kontaktní osoba projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina: Jana Böhmová, Odbor regionálního rozvoje, tel. 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz