Pochodem proti Alzheimerově chorobě

Alzheimerova nemoc neboli demence je choroba, která je velmi obtížná a omezuje nemocného i jeho blízké v běžném životě. Možná nebolí, ale trvale zhoršuje schopnost postiženého postarat se sám o sebe, zpočátku nevinné zapomínání se mění v úplnou ztrátu paměti, k zanedbávání běžných návyků včetně hygieny. Nemoc bohužel není vyléčitelná, maximálně se dá zpomalit její průběh.

Dobrá zpráva je, že pokud máme zájem této nemoci předejít nebo oddálit její nástup, můžeme se o to postarat. Demence je preventabilní, dá se jí předcházet například zdravým životním stylem, trénováním paměti, sociálními kontakty. A také pohybem, který zlepšuje prokrvení mozku a jeho zásobení kyslíkem.

V rámci projektu Zdravého města a místní agendy 21, ve spolupráci se zapsaným spolkem Zdravá Vysočina a Státním zdravotním ústavem proběhne akce, která má za cíl zvýšit povědomí o Alzheimerově chorobě a alespoň malou měrou přispět k její prevenci.

Ve čtvrtek 21. září zveme všechny zájemce na Pochod proti Alzheimerově chorobě, který povede jihlavskou zoologickou zahradou. V 15,00 hodin bude sraz před starým vchodem do ZOO. Prvních 100 účastníků bude mít vstup do ZOO zdarma. Před vstupem obdrží kartičku s úkoly a během trasy v ZOO budou zároveň procvičovat paměť. Na konci mohou potom očekávat drobnou odměnu.