OKROUHLIČKA - Malý festival pro rodiny s dětmi z celé Vysočiny

Den pro rodinu – Nedělní zábavné odpoledne pro děti i dospěláky v Šejdorfském mlýně v Okrouhličce (26. 5. 2019)

Přijďte si s námi užít krásné odpoledne do Okrouhličky. Mateřská a rodinná centra budou na festivalu připravovat bohatý program pro rodiny tak, aby si ho užila celá rodina od nejmenších po nejstarší členy rodiny. Od 14:00 do 18:00 hod. bude připraven bohatý program, kde se představí klaun Lukýnko, děti si zacvičí zumbu, dále bude připraveno malování na obličej, hry, tvořivé dílničky, loutková pohádka a další.

Záštitu nad akcí převzal Mgr. Pavel Franěk 1. náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí a prorodinné politiky.

Pořadatelé akce: Spolek TILIA a Síť pro rodinu, z.s. Akce je podpořena Krajem Vysočina v rámci projektu „Spolupráce na Vysočině – 2019“.

Kontakt pro média: Daria Čapková, daria.capkova@sitprorodinu.cz, 602 178 864