Kraj Vysočina ověřuje výsledky Fóra Zdravého Kraje Vysočina

Kraj Vysočina provádí v těchto dnech sociologický průzkum, ve kterém ho zajímají možnosti zkvalitnění života obyvatel regionu. Obsahem dotazníku je ověření výstupů Fóra Zdravého Kraje Vysočina 2018, které se konalo v listopadu loňského roku. „Prostřednictvím sociologického průzkumu bude ověřeno, které problémy vzešlé z Fóra Zdravého Kraje Vysočina vnímá veřejnost jako stěžejní. Na základě tohoto průzkumu zjistíme, co společnými silami můžeme ovlivnit a vyřešit. Děkujeme proto všem za odpovědný přístup k vyplnění dotazníku a věříme, že se nám společně podaří najít možnosti pro zkvalitnění života v našem kraji,“ uvedl Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

Diskuse účastníků veřejného fóra z řad odborné i laické veřejnosti probíhala v těchto tematických oblastech: Výzkum a inovace, podnikání, zaměstnanost; Vzdělávání; Zdravotnictví a zdravotní prevence; Sociální oblast a bydlení; Doprava; Veřejná správa, rozvoj, velké investice a rozvoj venkova; Zemědělství a lesnictví; Životní prostředí; Kultura, památková péče a cestovní ruch; Volnočasové aktivity a sport a Stůl mladých. U každého tematického kulatého stolu byly identifikovány dva problémy. Z nich účastníci Fóra vybrali desítku největších.

Fórum Zdravého Kraje Vysočina i následný sociologický průzkum, který zajišťuje firma Respond & Co., s.r.o., jsou jednou z aktivit v rámci realizace Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 (více na www.zdravykrajvysocina.cz). Kraj je realizátorem metody MA21 od roku 2004 a více informace o ní najdete na https://ma21.cenia.cz/.

Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Šmikmátorová, koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, e-mail: smikmatorova.g@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 586.