HLASUJTE PRO POČIN ROKU 2017 V ANKETÁCH ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU!

 

Hlasování veřejnosti pro oblíbenou kulturní akci, příkladnou obnovu památky či nejzajímavější dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které v roce 2017 přispěly k rozvoji regionu, probíhá od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018.

Do obou anket je možné hlasovat prostřednictvím elektronického formuláře. Do ankety Zlatá Jeřabina pak také poštou prostřednictvím originálního hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina zaslaného na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina s označením obálky „POČIN ROKU“. 

 

 

V lednu vyhlásil Kraj Vysočina 14. ročník ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a 9. ročník ankety Skutek roku. Společným cílem anket je nalézt nejlepší počiny a projekty vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury, památkové péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti. Příjem nominací probíhal od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2018. Nominovat mohl kdokoliv, a to aktivitu, která proběhla v předešlém roce.

Zlatá jeřabina – Podpořit svého favorita ve 14. ročníku Zlaté jeřabiny - Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 můžete ve dvou kategoriích ankety: 1. kategorie Kulturní aktivita a 2. kategorie Péče o kulturní dědictví. Z nominovaných počinů bylo odbornou pracovní skupinou vybráno 30 nejzajímavějších počinů v obou kategoriích. Seznam vybraných počinů naleznete na internetových stránkách Kraje Vysočina a v novinách Kraj Vysočina spolu s hlasovacím lístkem. Ocenění získají z obou kategorií tři počiny s nejvyšším počtem hlasů. Vítězové budou ohodnoceni Cenou Kraje Vysočina a finančním darem.

Více informací a přehled výsledků z minulých let je k nahlédnutí zde

Skutek roku - Jen hlasy veřejnosti rozhodnou o vítězství nominovaných skutků ve čtyřech kategoriích fyzických osob - Sociálně-zdravotní oblast, Životní prostředí, Volný čas dětí a mládeže a Poradenství, osvěta a vzdělávání. O vítězích v kategorii právnických osob rozhodne během března odborná porota. Podpořte i Vy dobrý Skutek roku!

Informace k uplynulým ročníkům jsou dostupné zde.

 

Více informací:

Josef Loveček, odbor regionálního rozvoje, e-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 564

Bc. Iva Strnadová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260