Evropský týden mobility 2017

V letošním roce proběhne od 16. do 22. září 16. ročník „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“, který se zaměří na „Čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu“. V rámci kampaně se pod mottem „Sdílením vpřed!“ ve městech nabízejí občanům různé akce, zaměřené na udržitelné formy dopravy a dopravní výchovu (cyklojízdy, pěší výlety, akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, pro občany s hendikepem, akce na dětském dopravním hřišti apod.).

Kampaň je ideální příležitost prezentovat alternativy udržitelné mobility občanům, vysvětlit problémy se kterými se města a obce potýkají, s cílem vyvolat změny v chování a učinit pokrok směrem k vytvoření udržitelnější dopravní strategie. Zajistit kvalitu ovzduší hledáním inovativních řešení pro využívání automobilů v menší míře, a tím i snížení emisí, a také o možnosti testování nových technologií.

Kampaně proběhnou v několika městech Kraje Vysočina najednou a např. v Jihlavě a Třebíči vyvrcholí 22. 9. 2017 „Dnem bez aut“, kdy bude cestujícím jízdné v MHD poskytováno po celý den zdarma. Z pestré nabídky programů si můžete vybrat např. v Jihlavě 16. 9. 2017 sousedskou slavnost v Komenského ulici – „Zažít město jinak“ nebo „Kulatý stůl k dopravě“. V rámci aktivit Zdravého města Jihlavy proběhne 19. 9. 2017 na Masarykově náměstí „Jihlavský den zdraví“, zaměřující se na propagaci zdravého životního stylu. Návštěvníci budou moci využít vyšetření základních parametrů zdravotního stavu. V pátek 22. 9. 2017 proběhne kromě bohatého programu i „Sbírka jízdních kol, pro Afriku“.

Další zajímavé akce se uskuteční také v Třebíči 19. 9. a 20. 9. 2017. Jedná se např. o výchovnou akci „Prvňáčci na přechodu“. Nejvíce akcí se zde uskuteční 22. 9. 2017, kdy proběhne exhibiční vystoupení na kolech – Ridewheel, dále bude možné si vyzkoušet jízdu na segway, v kaipanu. Během celého dne budou probíhat různé soutěže a hry.

Město Pelhřimov se prostřednictvím Projektu Zdravé město a MA21 také do této kampaně zapojí. Ve čtvrtek 14. 9. 2017 se uskuteční akce „Bezpečná doprava“ ve spolupráci s dopravním inspektorátem a žáky jedné třídy základní školy, kteří se zúčastní provádění silniční kontroly s dopravní hlídkou Policie ČR. „Netradiční závody“ se uskuteční s Hodinou H. Dne 17. 9. 2017 best places to buy viagra to bude např. běh s živým domácím mazlíčkem, běh s plyšákem atd. „Den bez aut“ proběhne 22. 9. 2017 v centru města, kde budou pro veřejnost připraveny soutěže s naučnou tématikou se zaměřením na ekologii, dopravu a poskytování první pomoci. Poslední akcí bude „Běh města Pelhřimova“. Tato akce je organizována Ski klubem Pelhřimov a lyžařským oddílem TJ Spartak Pelhřimov, uskuteční se v sobotu 7. 10. 2017 v Městských sadech a bude určena běžcům různých věkových kategorií.

Aktivní v této kampani jsou zejména Zdravá města a obce, neboť je pro ně ideální příležitostí, jak prezentovat občanům alternativy udržitelné mobility. Organizátoři ve spolupráci se školami, městskou policií, Policií ČR, neziskovými organizacemi a Klubem českých turistů nabízejí občanům akce zaměřené na propagaci udržitelné dopravy.

Podrobnější informace naleznete na webových stránkách jednotlivých měst a www.zdravykrajvysocina.cz.