ERDV: 7 nových videospotů prezentuje možnosti vysokoškolského studia v regionu ERDV

7 nových videospotů prezentuje možnosti vysokoškolského studia v regionu Evropský region Dunaj-Vltava zveřejnil sedm nových videospotů, prostřednictvím kterých představuje mladým lidem možnosti vysokoškolského studia na svém území. Cílem videospotů, které jsou výstupem činnosti Znalostní platformy Spolupráce vysokých škol, je představit možnosti studia v jednotlivých regionech ERDV – Kraj Vysočina, Plzeňský a Jihočeský kraj, Horní a Dolní Rakousko, Horní Falc, Dolní Bavorsko a povzbudit mladé lidi ke studiu v zahraničí nebo absolvování zahraničního studijního pobytu.

Videa z jednotlivých regionů jsou ke zhlédnutí ZDE. Souhrnné informace o nabídce studijních oborů na jednotlivých vysokých školách a univerzitách ERDV jsou součástí publikace Průvodce vysokými školami ERDV.

Díky studiu na zahraniční vysoké škole či univerzitě si mladí lidé prohloubí kromě odborných znalostí také znalosti jazykové a multikulturní. Některé vysoké školy a univerzity v ERDV nabízí mezinárodní studia s dvojím diplomem (CZ/DE), jiné jsou silně orientovány na praxi či výzkum. V regionu působí také univerzita dalšího vzdělávání, která nabízí řadu studijních oborů pro pracující studenty s několikaletou praxí. Hlavním tématem Evropského regionu Dunaj-Vltava pro rok 2017 je podpora výuky jazyka sousedů (češtiny, němčiny) - tzv. jazyková ofenzíva. V návaznosti na toto téma otevřel ERDV v červnu letošního roku nový stipendijní program ERDV, který nabízí studentům vysokých škol a univerzit z území ERDV dodatečné stipendium ve výši až 1 000 € na již schválený studijní pobyt (Erasmus+) na univerzitě v jiném zahraničním regionu ERDV. Více informací o stipendijním programu ERDV naleznete ZDE. Žádosti o stipendium lze podávat do 30. 9. 2017 do společné kanceláře ERDV.

Další aktivitou na podporu výuky jazyka sousedů je hospitační program ERDV, prostřednictvím kterého je budoucím pedagogům cizích jazyků se zaměřením na germanistiku/bohemistiku nabízena finanční podpora ve výši 700 € na maximálně dvoutýdenní zahraniční pobyt spojený s praxí a získáním zkušeností z výuky v sousedním regionu ERDV. Bližší informace o hospitačním programu ERDV lze získat v kanceláři ERDV (Romana Sadravetz, Vedoucí kanceláře ERDV, tel: +43 (0)732 7720 14843, e-mail: Romana.sadravetz@ooe.gv.at), kam lze do 30. 9. 2017 zaslat žádost o podporu.