Den zdraví bez omezení

Světový den zdraví je mezinárodní událost vyhlášená Světovou zdravotnickou organizací probíhající 7. dubna. Na počest založení WHO každoročně realizují své aktivity Zdravá města, obce a regiony České republiky.

Zdravý Kraj Vysočina ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem a Zdravou Vysočinou uspořádal 10. dubna akci s názvem Den zdraví bez omezení.

Účastníci měli možnost nechat si přímo na místě změřit tlak krve, tělesný tuk nebo zjistit BMI.

Na úvod byl představen projekt Efektivní podpora zdraví osob ohrožených chudobou a sociálním vyloučením. Projekt se zaměřuje na primární prevenci a snižování zdravotních nerovností, dostupnost kvalitní zdravotní péče a zvyšování zdravotní gramotnosti u těchto osob. V každém kraji v České republice potom vzniknou regionální centra podpory zdraví.

Dále se účastníci dozvěděli, jak se starat o své zdraví a předcházet onemocněním. Součástí další přednášky o rizicích a prevenci zhoubných nádorů byla praktická ukázka vyšetření prsou a varlat na gumových modelech, ve kterých jsou ukryty bulky.

„Mezi účastníky byli nevidomí a sluchově postižení lidé, jejichž spolupráce si velice vážíme a rádi bychom jim i široké veřejnosti nadále poskytovali vzdělávání a osvětu v oblasti aktivního zlepšování zdraví a kvality života,“ doplnil Martin Hyský, politik Projektu Zdravý Kraj Vysočina a Zdraví 2020, který akci poskytl svou záštitu.

Program byl tlumočen do znakové řeči.

Gabriela Šmikmátorová, koordinátorka Projektu Zdraví Kraj Vysočina a Zdraví 2020, mail: smikmatorova.g@kr-vysocina.cz, tel.: 564602586