Aktuality

Evropský týden mobility 2017

V letošním roce proběhne od 16. do 22. září 16. ročník „EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY“, který se zaměří na „Čistou, sdílenou a inteligentní mobilitu“. V rámci kampaně se pod mottem „Sdílením vpřed!“ ve městech nabízejí občanům různé akce, zaměřené na udržitelné formy dopravy a dopravní výchovu (cyklojízdy, pěší výlety, akce pro rodiče s dětmi, pro seniory, pro občany s hendikepem, akce na dětském dopravním hřišti apod.).

komentáře 0

ERDV: 7 nových videospotů prezentuje možnosti vysokoškolského studia v regionu ERDV

7 nových videospotů prezentuje možnosti vysokoškolského studia v regionu Evropský region Dunaj-Vltava zveřejnil sedm nových videospotů, prostřednictvím kterých představuje mladým lidem možnosti vysokoškolského studia na svém území. Cílem videospotů, které jsou výstupem činnosti Znalostní platformy Spolupráce vysokých škol, je představit možnosti studia v jednotlivých regionech ERDV – Kraj Vysočina, Plzeňský a Jihočeský kraj, Horní a Dolní Rakousko, Horní Falc, Dolní Bavorsko a povzbudit mladé lidi ke studiu v zahraničí nebo absolvování zahraničního studijního pobytu.

komentáře 0

Pochodem proti Alzheimerově chorobě

Alzheimerova nemoc neboli demence je choroba, která je velmi obtížná a omezuje nemocného i jeho blízké v běžném životě.

komentáře 0

Stránky