Skutek roku - Přeshraniční cena

Ocenění dobrovolníků a projektů aktivně přispívajících k udržitelnému rozvoji Vysočiny. Nejúspěšnější projekty postoupí do přeshraničního kola soutěže, kde budou v roce 2014 posuzovány společně s projekty z Dolního Rakouska.

Proběhlé ročníky:

Skutek roku 2010

Skutek roku 2011

Přeshraniční cena za roky 2010 a 2011

Skutek roku 2012

Přijímání nominací bylo ukončeno

Nominační formulář

Nominační formulář pro FYZICKÉ OSOBY vyplňte zde.

Nominační formulář pro PRÁVNICKÉ OSOBY vyplňte zde.

Příjem nominací začíná 1. ledna 2014 a potrvá až do 15. února 2014. Nelze přijmout nominaci skutku nebo projektu oceněného v této soutěži v předchozích letech. Tyto budou vyřazeny.

KRAJ VYSOČINA VYHLAŠUJE SOUTĚŽ SKUTEK ROKU 2013!

Nominace jsou přijímány v jednotlivých kategoriích tak, aby se při hodnocení mohly lépe porovnávat. Skutky fyzických osob lze nominovat v oblastech sociálně-zdravotní, kultura a umění, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta. Projekty právnických osob lze nominovat v sociální oblasti, ekonomické oblasti, oblasti sídel, staveb a bydlení, oblasti životního prostředí a v oblasti vzdělávání. Nominovat bude možné elektronicky nebo prostřednictvím formuláře, který pošlete na adresu: KrÚ Kraje Vysočina, Odbor regionálního rozvoje, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (na obálku prosím připište SKUTEK ROKU 2013). Navrhovatel není omezen počtem návrhů.

Veřejnost bude hlasovat o skutcích jednotlivců od 1. 3. 2014 – 15. 4. 2014. Projekty právnických osob bude vybírat odborná porota. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v červnu 2014.

 

 

Hlasování

Hlasovat v kategorii fyzických osob můžete od 1. 3. 2014 do 15. 4. 2014.

Skutky právnických osob budou hodnoceny odbornou porotou.

Výsledky - seznam oceněných

Seznam oceněných bude uveřejněn po oficiálním vyhlášení výsledků v červnu 2014.

Videogalerie