Počin roku

Společným cílem 13. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a 8. ročníku ankety Skutek roku je nalézt nejlepší počiny a projekty vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury, památkové péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti. 

ZLATÁ JEŘABINA

Zlatá jeřabina logo

Podpořit svého favorita ve 13. ročníku Zlaté jeřabiny - Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 můžete ve dvou kategoriích ankety: 1. kategorie Kulturní aktivita a 2. kategorie Péče o kulturní dědictví. Z nominovaných počinů bylo odbornou pracovní skupinou vybráno 30 nejzajímavějších počinů v obou kategoriích. Seznam vybraných počinů naleznete na internetových stránkách Kraje Vysočina a v novinách Kraj Vysočina spolu s hlasovacím lístkem. Ocenění získají z obou kategorií tři počiny s nejvyšším počtem hlasů. Vítězové budou ohodnoceni Cenou Kraje Vysočina a finančním darem. Více informací a přehled výsledků z minulých let je k nahlédnutí zde.

Hlasovací formulář


SKUTEK ROKU

Skutek roku logo

Jen hlasy veřejnosti rozhodnou o vítězství nominovaných skutků ve čtyřech kategoriích fyzických osob – Sociálně-zdravotní oblast, Životní prostředí, Volný čas dětí a mládeže a Poradenství, osvěta, vzdělávání. O vítězích v kategorii právnických osob rozhodne během března odborná porota. Podpořte i Vy dobrý Skutek roku!. Informace k uplynulým ročníkům dostupné zde.

Hlasovací formulář

Společné slavnostní vyhlášení a předání darů proběhne 5. června 2017 na Zámku Vilémov.

Více informací:
Zlatá jeřabina – Ing. Tereza Prokešová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 295 
Skutek roku – Ing. Jan Říčan, odbor regionálního rozvoje, e-mail: Rican.J@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 531 

Výsledky předchozích ročníků ankety Zlatá jeřabina najdete ZDE.