Počin roku

HLASUJTE PRO POČIN ROKU 2017 V ANKETÁCH ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU!

Hlasování veřejnosti pro oblíbenou kulturní akci, příkladnou obnovu památky či nejzajímavější dobrovolné skutky jednotlivců a projekty právnických osob, které v roce 2017 přispěly k rozvoji regionu, probíhá od 1. 3. 2018 do 31. 3. 2018. Do obou anket je možné hlasovat prostřednictvím elektronického formuláře. Do ankety Zlatá Jeřabina pak také poštou prostřednictvím originálního hlasovacího lístku z novin Kraj Vysočina zaslaného na adresu Krajského úřadu Kraje Vysočina s označením obálky „POČIN ROKU“. 

 

 

V lednu vyhlásil Kraj Vysočina 14. ročník ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a 9. ročník ankety Skutek roku. Společným cílem anket je nalézt nejlepší počiny a projekty vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury, památkové péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti. Příjem nominací probíhal od 1. ledna 2018 do 31. ledna 2018. Nominovat mohl kdokoliv, a to aktivitu, která proběhla v předešlém roce.

Zlatá jeřabina – Podpořit svého favorita ve 14. ročníku Zlaté jeřabiny - Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 můžete ve dvou kategoriích ankety: 1. kategorie Kulturní aktivita a 2. kategorie Péče o kulturní dědictví. Z nominovaných počinů bylo odbornou pracovní skupinou vybráno 30 nejzajímavějších počinů v obou kategoriích. Seznam vybraných počinů naleznete na internetových stránkách Kraje Vysočina a v novinách Kraj Vysočina spolu s hlasovacím lístkem. Ocenění získají z obou kategorií tři počiny s nejvyšším počtem hlasů. Vítězové budou ohodnoceni Cenou Kraje Vysočina a finančním darem.

Více informací a přehled výsledků z minulých let je k nahlédnutí zde

Skutek roku - Jen hlasy veřejnosti rozhodnou o vítězství nominovaných skutků ve čtyřech kategoriích fyzických osob – Sociálně-zdravotní oblast, Životní prostředí, Volný čas dětí a mládeže a Poradenství, osvěta a vzdělávání. O vítězích v kategorii právnických osob rozhodne během března odborná porota. Podpořte i Vy dobrý Skutek roku!

Informace k uplynulým ročníkům dostupné zde

 

Více informací:

Josef Loveček, odbor regionálního rozvoje, e-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 564

Bc. Iva Strnadová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260

Společným cílem 13. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a 8. ročníku ankety Skutek roku bylo nalézt nejlepší počiny a projekty vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury, památkové péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti. 

ZLATÁ JEŘABINA

Výsledky 13. ročníku Zlaté jeřabiny - Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 najdete ZDE.


SKUTEK ROKUCenu Skutek roku 2016 získalo deset nominovaných

Čtyři dobrovolníci a šest právnických osob získalo ocenění v anketě Skutek roku, kterou na počátku roku 2017 již po osmé vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Aktivity a projekty, které v loňském roce nejvíce přispěly k rozvoji regionu, nominovala veřejnost. O počinech fyzických osob hlasovali obyvatelé kraje v průběhu března, vítězné projekty právnických osob vybrala odborná porota. „Hlavní myšlenkou Skutku roku je ocenit a upozornit na dobrovolné aktivity osob a organizací, které bez ohledu na svůj prospěch vykonaly pro rozvoj území něco mimořádného nad rámec svých povinností,“ uvedl radní Kraje Vysočina a politik Projektu Zdravý Kraj a MA21 Martin Hyský.

 
 

Výsledky ankety Skutek roku 2016 - kategorie fyzické osoby:

Sociálně-zdravotní oblast

Olga Štrejbarová – Ježíškova vnoučata

Olga Štrejbarová je hlavní organizátorkou projektu "Ježíškova vnoučata". Pomocí facebooku nadchla skupinu dárců, kteří udělali o Vánocích 2016 radost stovkám lidí žijících v domovech důchodců. Nejprve bylo potřeba sesbírat přání. Stalo se tak při osobních návštěvách paní Olgy v domovech důchodců na Vysočině. Nakonec se do projektu zapojily nejen domovy důchodců z Třebíče, Ždírce 
a Polné, ale i z jiných koutů republiky. Jak říká sama organizátorka, bylo třeba lidí, kteří se přidali - Ježíškových vnoučat.

Životní prostředí

Františka Blažková – Jinošovské studánky

Tato tradiční akce začala úpravou první studánky před 39 lety. V současné době pečuje spolu s dalšími nadšenci o jedenáct zastřešených studánek. Jedná se o akci pro rodiny s dětmi a všechny věkové kategorie, která je zaměřena na vypěstování kladného vztahu dětí a mládeže k ochraně přírody a pitné vody. 

Volný čas dětí a mládeže

Vladimír Sýkora – organizování volnočasových aktivit mládeže

Vladimír Sýkora vede TOM (turistický oddíl mládeže) Tuláci ve svém volném čase již 44 let. Náplní oddílu nejsou jen pravidelné oddílové schůzky, ale i výlety na krásná místa naší republiky, vycházky spojené s řadou her a soutěží, víkendové akce a brigády. Při nich Tuláci v minulých letech pomáhali například na hradech Svojanov, Lipnice a Veveří nebo na zámcích v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Lednici. Již několik let jezdí členové oddílu pomáhat budovat westernové městečko Stonetown u Humpolce. Vyvrcholením každého školního roku jsou letní tábory.

Poradenství, osvěta, vzdělávání

Vladislav Donát – Malé muzeum Bible

Malé muzeum Bible, jehož zakladatelem je Vladislav Donát, bylo otevřeno 1. 2. 2016 ve Starém Pelhřimově a v současné době disponuje zhruba 400 různými výtisky Bible v 80 jazycích. V muzeu lze shlédnout jak staré tisky (desítky Biblí a křesťanských knih z 16. – 18. století, včetně originálů Bible kralické nebo Bible Melantrichovy), tak desítky současných unikátních vydání Bible, (např. nejmenší Bible světa, Měsíční Bible na mikrofilmu, Lego, Minecraft a komiksové Bible, nebo Bible v Braillově písmu pro nevidomé). Jedná se o unikátní sbírku zapsanou do České knihy rekordů.

Výsledky ankety Skutek roku 2016 - kategorie právnické osoby:

Sociální oblast

Nebojte se policie, z. s. – aktivity pro seniory

Zapsaný spolek Nebojte se policie se snaží od svého založení v roce 2011 působit v regionu na úseku prevence kriminality. Věnují se jednak besedám pro mládež, ale hlavně se snaží zvyšovat pocit bezpečí u seniorů. Mezi jejich nejvýznamnější aktivity v roce 2016 patřil projekt „Případová manažerka pro ohrožené seniory“ nebo „Branný závod pro jihlavské seniory“.

Ekonomická oblast

SEMITAM s.r.o. – vytváření pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce

Sociální firma SEMITAM vznikla v roce 2011. Hlavní myšlenkou organizace je vytvářet pracovní místa pro lidi, kteří na běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. Se zaměstnanci pracují odborně terapeuticky tak, aby se po roce práce v této sociální firmě byli schopni zařadit do běžného pracovního procesu (osoby po výkonu trestu a mladí dospělí) nebo se stali stálými zaměstnanci firmy (osoby se zdravotním postižením). Nabízená pracovní místa přizpůsobují schopnostem zaměstnanců a snaží se, aby všechny vykonávané práce a doprovodné aktivity pro ně byly přínosem, vedly k osvojování a rozvíjení pracovních i sociálních dovedností.

Oblast sídel, staveb a bydlení

Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s. – Podlipnické kostely

Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s. získali ocenění za práci na záchraně tří podlipnických kostelů (Dolní Město, Loukov, Řečice) a za pořádání Dnů pro podlipnické kostely. Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí stojí jako tři kamenné otazníky v syrové vysočinské krajině již téměř sedm set let. Jejich skupina je spíš než obecně prospěšnou společností (jak praví oficiální název) společenstvím přátel, kteří se již patnáctým rokem snaží odpovědět sami sobě i druhým lidem na otázku: „Čím vším jsou a mohou být pro nás tyto tři sakrální objekty na počátku třetího tisíciletí?“

Oblast životního prostředí

Orel jednota Třešť – Dedera´s Bike

Projekt Orel jednoty Třešť Dedera's Bike (DdB) vstoupil v roce 2017 do svého třetího ročníku. Jde o moderní formu bikesharingu – sdílení kol. Za projektem stojí Pavel Forst a Tomáš Niederhafner. Projekt nese jméno třešťského rodáka pana Dedery. Jádro projektu je občan sám a snaha o umožnění ekologického způsobu přepravy na krátké vzdálenosti. Kola darovali občané. Unikátnost tohoto projektu vyplývá z volně přístupných kol, která jsou zcela bez zabezpečení. Lidé si je mohou půjčit na čtyřech různých stanovištích ve městě Třešť, které podporuje DdB ze svého rozpočtu již od samého začátku.

Vzdělávání

Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR, z. s. – Mladý módní tvůrce ČR

Soutěž Mladý módní tvůrce ČR (MMT ČR) se od roku 1998 pořádá v Jihlavě. Organizátorem akce je Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR a Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola služeb Jihlava. Spoluvyhlašovatel soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěže MMT ČR je určena všem studentům středních škol a odborných učilišť. Soutěže se v loňském roce zúčastnilo 32 středních škol z celé České republiky, jedna škola z Polska, rovněž studenti z partnerské školy z Rakouska a Německa. Akce se uskutečnila v prosinci 2016 v DKO v Jihlavě. Divadelní sál naplnila oděvní tvorba ve formě módních přehlídek a společenský sál byl rájem kadeřnic a kosmetiček. Témata jednotlivých kategorií připravila zajímavou podívanou, která nabídla návštěvníkům nejen inspiraci pro slavnostní i všední chvíle, ale ukázala kreativitu a fantazii soutěžících.

Volný čas

Dětská diabetologická ambulance Nemocnice Jihlava – Tábory pro děti s diabetem

Již 23 let pořádá dětská diabetologická ambulance Nemocnice Jihlava tábory pro děti s diabetem.  Od roku 1993 se uskutečnilo celkem 23 letních, 8 zimních a 2 zahraniční pobyty. Diabetické děti se většinou nemohou vzhledem k náročné léčbě účastnit školních výletů, škol v přírodě či táborů. Diatábory se staly vhodným místem, kde děti získávají potřebné návyky pro kvalitní život s cukrovkou. Pod vedením lékařů - diabetologů a odborných sester děti získávají zkušenosti jak upravovat  inzulínové dávky při změněné fyzické zátěži. Dochází u nich ke zlepšení zdravotního stavu a zvýšení tělesné zdatnosti. Nedílnou součástí diatáborů je i edukace. Po celý den získávají děti množství informací o léčbě diabetu, osvojují si výpočty hodnot jednotlivých složek stravy, učí se odhadovat fyzickou náročnost různých sportů a následné dopady na glykémii.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Skutek roku 2016, která se realizuje v rámci Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, se uskutečnilo dne 5. 6. 2017 na zámku ve Vilémově společně s vyhlášením výsledků ankety Zlatá Jeřabina 2016.

Více informací:
Zlatá jeřabina – Ing. Tereza Prokešová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 295 
Skutek roku – Ing. Jan Říčan, odbor regionálního rozvoje, e-mail: Rican.J@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 531 

Výsledky předchozích ročníků ankety Zlatá jeřabina najdete ZDE.