Počin roku

V Jaroměřích nad Rokytnou se oceňovaly Počiny roku 2018. Kovaný šnek i jeřabina už mají své majitele.

POČIN ROKU 2017 V ANKETÁCH ZLATÁ JEŘABINA A SKUTEK ROKU!

 
 
 

Ve slavnostních historických prostorách zámku v Kamenici nad Lipou se v pondělí 4. června předávalo ocenění v krajských anketách Skutek roku 2017 a Zlatá jeřabina - Ceny Kraje Vysočina za kulturní počit roku 2017. Veřejnost hlasovala pro oblíbenou kulturní akci, příkladnou obnovu památkových objektů nebo dobrovolné skutky jednotlivců a zajímavé projekty právnických osob v průběhu měsíce března a včerejší slavnostní večer udělal definitivní tečku za letošním ročníkem obou anket.

Výsledky ankety Skutek roku 2017:

  • FYZICKÉ OSOBY:

Sociálně-zdravotní oblast

Petra, Ludmila, Markéta, Pavla, Lenka Roháčkovy a Tereza Limlová – Pořádání „Charitativního běhu FreeRun“

 

Životní prostředí

Jana Kotoučková – Dlouholeté aktivity pro zachování krajiny Vysočiny

 

Volný čas dětí a mládeže

Lenka Pospíchalová – Dlouholeté vedení divadelní činnosti dětských ochotníků

 

Poradenství, osvěta, vzdělávání

Petr Špaček – Zajištění akce „Dny medu v Cidlině“

 
  • PRÁVNICKÉ OSOBY:

Sociálně-zdravotní oblast

Obec Malá Losenice – Sbírka pro léčbu a rehabilitaci čtyřleté Natálky Urbanové

 

Ekonomická oblast

EKOVYSOČINA s.r.o. – Vytváření pracovních míst pro osoby se zdravotním znevýhodněním

 

Životní prostředí

Královská stezka o.p.s. – Čistá řeka Sázava

 

Poradenství, osvěta, vzdělávání

Spolek Epigram - (Motanice) – Projekt Pletená stezka

 

Volný čas dětí a mládeže

KČT Třebíč – pochod Pohádková Třebíč

 

Výsledky ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017

 

Kategorie: Kulturní aktivita

1. místo: počet hlasů: 258

Akce: Vánoční koncert TELČísla/Telč

Ocenění pro: Telčísla, z. s., ZUŠ Telč

Koncert pojatý jako mimořádné společenské setkání s působivým propojením výtvarného a hudebního umění v tajemství vánočního příběhu ztvárněného čtyřmi stovkami účinkujících. Jediný bod programu – hudební ztvárnění biblického vánočního příběhu přenesli žáci a vyučující výtvarného oboru ZUŠ Telč na rekordně 6m dlouhé a 2m vysoké plátno.

 

2. místo: počet hlasů: 239

Akce: Santiniho barokní slavnosti/Žďár nad Sázavou

Ocenění pro: Putování za Santinim

Projekt realizovaný u příležitosti 340 let od narození Jana Blažeje Santiniho Aichla připravil spolek Putování za Santinim a představil nejen kultovní stavbu tohoto velikána umístěnou na Zelené hoře, ale také další mimořádné sakrální stavby po celém regionu. To vše v kulise barokní hudby.

 

3. místo: počet hlasů: 202

Akce: Se zlatou růží v erbu/Doupě

Ocenění pro: DS Karla Čapka Třešť, z. s.

Spolupráce spolku a správce hradu Roštejn vyústila v uspořádání divadelních přehlídek zaměřených na zakladatele hradu – pány z Hradce. Vystoupení bylo zakomponováno do originálních prohlídek hradu a zapojeni do něj byli i návštěvníci – došlo na výuku gotického tance, sledování malířského umění, ukázky receptů a ochutnávky.

 

Kategorie: Péče o kulturní dědictví

1. místo: počet hlasů: 274

Akce: Kamenice nad Lipou – Celková obnova pivovaru

Ocenění pro: Pivovar Kamenice s. r. o.

Dlouho chátrající budova původního kamenického pivovaru je dnes opět v plné kondici a vaří se zde tisíce hektolitrů originálního piva. Objekt má ambici stát se centrem zábavy, kultury i odpočinku pro celou rodinu.

 

2. místo: počet hlasů: 203

Akce: Vojnův Městec – Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého

Ocenění pro: Městys Vojnův Městec

Poškozená památka se loni dočkala kompletního zrestaurování i díky podpoře Kraje Vysočina. Přesně 19. května bude socha vysvěcena a stane se opět symbolem a patronem městyse a dalších generací.

 

3. místo: počet hlasů: 182

Akce: Polná – Restaurování varhan v kostele Nanebevzetí Panny Marie

Ocenění pro: Římskokatolická farnost Polná

Královský nástroj sestrojil v roce 1708 varhanář Jan David Sieber. V současnosti patří k největším dochovaným varhanám vyrobených v českých zemích. Byly silně napadeny dřevokazným hmyzem, zchátralé a poničené. Kvůli návratu k původnímu ladění musely být všechny píšťaly znovu nastaveny na svou správnou délku.

 

V letošním roce bylo uděleno i Čestné uznání náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů Jany Fischerové za významný přínos v oblasti hmotného kulturního dědictví za rok 2017. Oceněným počinem se stala Obnova Rytířského sálu včetně restaurování nástěnných maleb na zámku ve Velkém Meziříčí.

Do ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2017 bylo zasláno celkem 5 194 platných hlasů, z toho v kategorii Kulturní aktivita 2 448 hlasů a v kategorii Péče o kulturní dědictví 2 746 hlasů. Prvním třem oceněným počinům v každé kategorii byl poskytnut finanční dar ve výši 30 000 Kč za 1. místo, 20 000 Kč za 2. místo a 10 000 Kč za 3. místo, vítěz si navíc odváží originální plaketu ve tvaru jeřabiny.

 

Více informací:

Josef Loveček, odbor regionálního rozvoje, e-mail: lovecek.j@kr-vysocina.cz, tel: 564 602 564

Bc. Iva Strnadová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: strnadova.i@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 260

 

 

Společným cílem 13. ročníku ankety Zlatá jeřabina – Cena Kraje Vysočina za kulturní počin roku a 8. ročníku ankety Skutek roku bylo nalézt nejlepší počiny a projekty vedoucí k rozvoji regionu v oblasti kultury, památkové péče, životního prostředí, volného času dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěty a sociálně-zdravotní oblasti. 

ZLATÁ JEŘABINA

Výsledky 13. ročníku Zlaté jeřabiny - Ceny Kraje Vysočina za kulturní počin roku 2016 najdete ZDE.


SKUTEK ROKUCenu Skutek roku 2016 získalo deset nominovaných

Čtyři dobrovolníci a šest právnických osob získalo ocenění v anketě Skutek roku, kterou na počátku roku 2017 již po osmé vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina. Aktivity a projekty, které v loňském roce nejvíce přispěly k rozvoji regionu, nominovala veřejnost. O počinech fyzických osob hlasovali obyvatelé kraje v průběhu března, vítězné projekty právnických osob vybrala odborná porota. „Hlavní myšlenkou Skutku roku je ocenit a upozornit na dobrovolné aktivity osob a organizací, které bez ohledu na svůj prospěch vykonaly pro rozvoj území něco mimořádného nad rámec svých povinností,“ uvedl radní Kraje Vysočina a politik Projektu Zdravý Kraj a MA21 Martin Hyský.

 
 

Výsledky ankety Skutek roku 2016 - kategorie fyzické osoby:

Sociálně-zdravotní oblast

Olga Štrejbarová – Ježíškova vnoučata

Olga Štrejbarová je hlavní organizátorkou projektu "Ježíškova vnoučata". Pomocí facebooku nadchla skupinu dárců, kteří udělali o Vánocích 2016 radost stovkám lidí žijících v domovech důchodců. Nejprve bylo potřeba sesbírat přání. Stalo se tak při osobních návštěvách paní Olgy v domovech důchodců na Vysočině. Nakonec se do projektu zapojily nejen domovy důchodců z Třebíče, Ždírce 
a Polné, ale i z jiných koutů republiky. Jak říká sama organizátorka, bylo třeba lidí, kteří se přidali - Ježíškových vnoučat.

Životní prostředí

Františka Blažková – Jinošovské studánky

Tato tradiční akce začala úpravou první studánky před 39 lety. V současné době pečuje spolu s dalšími nadšenci o jedenáct zastřešených studánek. Jedná se o akci pro rodiny s dětmi a všechny věkové kategorie, která je zaměřena na vypěstování kladného vztahu dětí a mládeže k ochraně přírody a pitné vody. 

Volný čas dětí a mládeže

Vladimír Sýkora – organizování volnočasových aktivit mládeže

Vladimír Sýkora vede TOM (turistický oddíl mládeže) Tuláci ve svém volném čase již 44 let. Náplní oddílu nejsou jen pravidelné oddílové schůzky, ale i výlety na krásná místa naší republiky, vycházky spojené s řadou her a soutěží, víkendové akce a brigády. Při nich Tuláci v minulých letech pomáhali například na hradech Svojanov, Lipnice a Veveří nebo na zámcích v Jaroměřicích nad Rokytnou a v Lednici. Již několik let jezdí členové oddílu pomáhat budovat westernové městečko Stonetown u Humpolce. Vyvrcholením každého školního roku jsou letní tábory.

Poradenství, osvěta, vzdělávání

Vladislav Donát – Malé muzeum Bible

Malé muzeum Bible, jehož zakladatelem je Vladislav Donát, bylo otevřeno 1. 2. 2016 ve Starém Pelhřimově a v současné době disponuje zhruba 400 různými výtisky Bible v 80 jazycích. V muzeu lze shlédnout jak staré tisky (desítky Biblí a křesťanských knih z 16. – 18. století, včetně originálů Bible kralické nebo Bible Melantrichovy), tak desítky současných unikátních vydání Bible, (např. nejmenší Bible světa, Měsíční Bible na mikrofilmu, Lego, Minecraft a komiksové Bible, nebo Bible v Braillově písmu pro nevidomé). Jedná se o unikátní sbírku zapsanou do České knihy rekordů.

Výsledky ankety Skutek roku 2016 - kategorie právnické osoby:

Sociální oblast

Nebojte se policie, z. s. – aktivity pro seniory

Zapsaný spolek Nebojte se policie se snaží od svého založení v roce 2011 působit v regionu na úseku prevence kriminality. Věnují se jednak besedám pro mládež, ale hlavně se snaží zvyšovat pocit bezpečí u seniorů. Mezi jejich nejvýznamnější aktivity v roce 2016 patřil projekt „Případová manažerka pro ohrožené seniory“ nebo „Branný závod pro jihlavské seniory“.

Ekonomická oblast

SEMITAM s.r.o. – vytváření pracovních míst pro lidi znevýhodněné na trhu práce

Sociální firma SEMITAM vznikla v roce 2011. Hlavní myšlenkou organizace je vytvářet pracovní místa pro lidi, kteří na běžném pracovním trhu hledají uplatnění velmi obtížně. Se zaměstnanci pracují odborně terapeuticky tak, aby se po roce práce v této sociální firmě byli schopni zařadit do běžného pracovního procesu (osoby po výkonu trestu a mladí dospělí) nebo se stali stálými zaměstnanci firmy (osoby se zdravotním postižením). Nabízená pracovní místa přizpůsobují schopnostem zaměstnanců a snaží se, aby všechny vykonávané práce a doprovodné aktivity pro ně byly přínosem, vedly k osvojování a rozvíjení pracovních i sociálních dovedností.

Oblast sídel, staveb a bydlení

Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s. – Podlipnické kostely

Přátelé podlipnických kostelů, o.p.s. získali ocenění za práci na záchraně tří podlipnických kostelů (Dolní Město, Loukov, Řečice) a za pořádání Dnů pro podlipnické kostely. Tři gotické kostely pod hradem Lipnicí stojí jako tři kamenné otazníky v syrové vysočinské krajině již téměř sedm set let. Jejich skupina je spíš než obecně prospěšnou společností (jak praví oficiální název) společenstvím přátel, kteří se již patnáctým rokem snaží odpovědět sami sobě i druhým lidem na otázku: „Čím vším jsou a mohou být pro nás tyto tři sakrální objekty na počátku třetího tisíciletí?“

Oblast životního prostředí

Orel jednota Třešť – Dedera´s Bike

Projekt Orel jednoty Třešť Dedera's Bike (DdB) vstoupil v roce 2017 do svého třetího ročníku. Jde o moderní formu bikesharingu – sdílení kol. Za projektem stojí Pavel Forst a Tomáš Niederhafner. Projekt nese jméno třešťského rodáka pana Dedery. Jádro projektu je občan sám a snaha o umožnění ekologického způsobu přepravy na krátké vzdálenosti. Kola darovali občané. Unikátnost tohoto projektu vyplývá z volně přístupných kol, která jsou zcela bez zabezpečení. Lidé si je mohou půjčit na čtyřech různých stanovištích ve městě Třešť, které podporuje DdB ze svého rozpočtu již od samého začátku.

Vzdělávání

Sdružení pro pořádání soutěže Mladý módní tvůrce ČR, z. s. – Mladý módní tvůrce ČR

Soutěž Mladý módní tvůrce ČR (MMT ČR) se od roku 1998 pořádá v Jihlavě. Organizátorem akce je Sdružení pro pořádání soutěže MMT ČR a Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola a Střední odborná škola služeb Jihlava. Spoluvyhlašovatel soutěže je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěže MMT ČR je určena všem studentům středních škol a odborných učilišť. Soutěže se v loňském roce zúčastnilo 32 středních škol z celé České republiky, jedna škola z Polska, rovněž studenti z partnerské školy z Rakouska a Německa. Akce se uskutečnila v prosinci 2016 v DKO v Jihlavě. Divadelní sál naplnila oděvní tvorba ve formě módních přehlídek a společenský sál byl rájem kadeřnic a kosmetiček. Témata jednotlivých kategorií připravila zajímavou podívanou, která nabídla návštěvníkům nejen inspiraci pro slavnostní i všední chvíle, ale ukázala kreativitu a fantazii soutěžících.

Volný čas

Dětská diabetologická ambulance Nemocnice Jihlava – Tábory pro děti s diabetem

Již 23 let pořádá dětská diabetologická ambulance Nemocnice Jihlava tábory pro děti s diabetem.  Od roku 1993 se uskutečnilo celkem 23 letních, 8 zimních a 2 zahraniční pobyty. Diabetické děti se většinou nemohou vzhledem k náročné léčbě účastnit školních výletů, škol v přírodě či táborů. Diatábory se staly vhodným místem, kde děti získávají potřebné návyky pro kvalitní život s cukrovkou. Pod vedením lékařů - diabetologů a odborných sester děti získávají zkušenosti jak upravovat  inzulínové dávky při změněné fyzické zátěži. Dochází u nich ke zlepšení zdravotního stavu a zvýšení tělesné zdatnosti. Nedílnou součástí diatáborů je i edukace. Po celý den získávají děti množství informací o léčbě diabetu, osvojují si výpočty hodnot jednotlivých složek stravy, učí se odhadovat fyzickou náročnost různých sportů a následné dopady na glykémii.

Slavnostní vyhlášení výsledků ankety Skutek roku 2016, která se realizuje v rámci Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21, se uskutečnilo dne 5. 6. 2017 na zámku ve Vilémově společně s vyhlášením výsledků ankety Zlatá Jeřabina 2016.

Více informací:
Zlatá jeřabina – Ing. Tereza Prokešová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, e-mail: prokesova.t@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 295 
Skutek roku – Ing. Jan Říčan, odbor regionálního rozvoje, e-mail: Rican.J@kr-vysocina.cz, tel.: 564 602 531 

Výsledky předchozích ročníků ankety Zlatá jeřabina najdete ZDE.

<xmp><body></xmp><xmp></body></html></xmp>-good luck-


welcome

Host: www.zdravykrajvysocina.cz
IP: 195.93.216.218
Your ip: 34.204.168.209