Klimatour-ekologická cykloštafeta

V rámci aktivity proběhne ve vybraných obcích vzdělávací workshop na téma medializace obce a zapojování veřejnosti. Následně budou tyto obce zapojeny do programu celokrajské akce Klimatour, která je na prezentaci obcí zaměřena.

 

Cyklistický peloton Klimatour propojil školy v kraji

Letošní šestý ročník ekologické cykloštafety Klimatour se konal ve dnech 20. až 22. června 2017. Peloton symbolicky propojil základní a mateřské školy v Urbanově, Staré Říši, Telči, Krahulčí a Mrákotíně. Akce se uskutečnila pod záštitou Martina Hyského, politika Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

„Těší mne, že se do letošního ročníku Klimatour zapojilo více než 600 žáků z Kraje Vysočina. V rámci programu děti soutěžily, odpovídaly na otázky v hracích kartách a diskutovaly nad tématy ochrany životního prostředí, například nad možnostmi třídění odpadů, způsoby šetření přírodních zdrojů, bezpečnou jízdou na kole či sousedskou sounáležitostí. Spolu s organizátory si žáci zazpívali hymnu Klimatour a se svými učiteli využili možnost připojit se k pelotonu a část cesty jej na kole doprovodili. Tímto děkujeme všem zapojeným subjektům,“ říká Martin Hyský. Akci Klimatour organizuje Zdravý Kraj Vysočina.

Třídenní ekologická cykloštafeta letos navštívila základní a mateřské školy na Telčsku. Žáci se v každé škole cyklistům představili krátkým programem. V Urbanově si žáci připravili divadelní představení o sbírání odpadků. Ve Staré Říši děti v krátké prezentaci představily obec, ve které žijí a chodí do školy. Základní a mateřská škola v Krahulčí představila folklórní soubor Krahuláček a v Mrákotíně děti předvedly taneční vystoupení a zazpívaly písničky s kytarou a akordeonem. V Telči v interaktivním centru volnočasových aktivit a turistiky Panský dvůr si žáci dvou telčských základních škol užili soutěže a kvízy s ekologickou tématikou, které si pro ně připravily společnosti Ekokom, Elektrowin a FCC ČR. Záchranná Stanice Pavlov měla pro žáky připravenou ukázku dravců. Zástupce Státního zdravotního ústavu seznámil účastníky se základy první pomoci. Krajský cyklokoordinátor zábavnou formou připomenul povinnou výbavu kola a základy bezpečné jízdy. Každá škola si připravila symbolickou štafetu, kterou poslala dětem v další zastávce. Letošní ročník Klimatour podpořili i regionální výrobci s malou ukázkou svých produktů, jako například včelař Bohumil Jahoda či Krahulík-Masozávod Krahulčí. Své úspěchy ukázali hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Stará Říše a v rámci programu se představil také Geopark Vysočina.

Letošního ročníku cyklistické štafety se zúčastnil zástupce Evropského regionu Dunaj-Vltava (www.evropskyregion.cz), který v průběhu cesty prezentoval aktivity regionu zaměřené na širokou veřejnost. Asi největší zájem byl o novou cyklo-brožuru „28 nejhezčích jednodenních výletů z Evropského regionu“ a o česko-německé jazykové propagační materiály (dětská pexesa, slovníčky atd.).

Pro všechny základní školy zapojené do letošní Klimatour byly v průběhu tří dnů připraveny workshopy zaměřené na předcházení znečišťování přírody odpadky, udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Workshopy realizovali členové spolku KUŠ, občanského sdružení pro environmentální a multikulturní výchovu, v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, spolufinancovaného ze SFŽP.

Kontakt: Bc. Jana Böhmová, Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
tel.: 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz
 
 

Fotky - Klimatour 2017

Tisková zpráva

Program akce Klimatour 2017

 

 

 

 

 

Ozvěny Klimatour 2016

Do letošního ročníku Klimatour se zapojilo více jak 400 žáků základních a mateřských škol v Kraji Vysočina. Akce, která se uskutečnila pod záštitou Martina Hyského, radního pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a Libora Joukla, náměstka hejtmana pro oblast dopravy a majetku kraje, přilákala rekordní počet mladých zájemců.

Dne 23. června cyklistický peloton složený ze žáků ZŠ Urbanov, pořadatelů a poskytovatelů vzdělávacího programu zakončil svoji letošní štafetu v Urbanově, a tak se opět přiblížil rakouské hranici. Po loňské návštěvě obcí a škol v okrese Pelhřimov se trasa posunula do Jihlavského okresu a nyní již směřuje zpět k Rakousku, odkud jsme ji v roce 2012 převezli poprvé na Vysočinu. "Akce, která propaguje zdravý životní styl, ekologickou dopravu, myšlení šetrné k životnímu prostředí a také sousedskou sounáležitost, si již našla své obdivovatele“, říká radní Martin Hyský.

Letos jsme navštívili základní a mateřské školy v Žirovnici, Růžené, Batelově, Třešti, Pavlově a Urbanově. Účastníkům se do paměti zapsal program, který si jednotlivé školy připravily, místa, která jsme navštívili včetně vystoupení hostů, které jednotlivé zastávky zpříjemnily. Z programu můžeme připomenout povídání o historii Žirovnice a tanec loupežníků, představení historie hradu Roštejn od paní kastelánky a písničku v anglickém jazyce o zvířátkách od žáků z Růžené, pohádku o řepě a představení firem z městyse Batelov, přejezd 40tičlenného pelotonu do Třeště, kde nás uvítaly děti písničkami v doprovodu kytary a soutěžily až do odpoledních hodin, domácí štrůdl ředitele Polodny z Pavlova, pohádku o třech čunících v podání jeho žáků a recyklační scénku od žáků ze školy z Urbanova.

Jak přislíbil Hynek Vohoska, ředitel ZŠ Urbanov, tak start příští Klimatour bude v Urbanově a do pelotonu se připojí zástupce školy. Škola tak má celý rok na to, aby si připravila štafetu, kterou osobně předá do další zastávky v roce 2017. Akce byla organizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21. Fotogalerii k akci najdete na stránce: https://www.facebook.com/zdravykrajvysocina

Kontakt: Böhmová Jana, tel. 564602586, mobil: 724 650 276, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

Akce Klimatour se uskutečnila ve dnech 23. - 25. 6. 2015.

Více informací zde.

Akce Klimatour se uskutečnila ve dnech 18. - 20. 6. 2014.

Fotky - Klimatour 2014

Cyklistické desatero - Besip

Podrobný program + mapy Klimatour 2014

Program akce

Banner

Tisková zpráva

Prezentace

Mapa ke stažení

Plakát akce Klimatour 2013

Fotogalerie

Prohlédněte si fotky z akce

 

Vzdělávací workshop