Klimatour-ekologická cykloštafeta

Hlavní myšlenkou akce Klimatour, kterou realizuje Kraj Vysočina již od roku 2012 v rámci MA 21, je podpora ekologického způsobu přepravy, ochrany životního prostředí, sousedské vzájemnosti mezi obcemi a představení místního společenského života obcí a škol. Peloton cyklistů propojuje sousední obce a školy, které si mezi sebou předávají symbolickou štafetu.

 

 

Cykloštafeta Klimatour opět zamíří do škol na Vysočině

 

V termínu 19. – 21. června 2018 proběhne již 7. ročník akce Klimatour.

 

 

Cyklistický peloton letos projede školami v Okříškách, Starči, Želetavě, Lesonicích, Jakubově u Moravských Budějovic a v Šebkovicích, kde pak svou trasu zakončí. Akce se uskuteční pod záštitou Martina Hyského, politika Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. Akce Klimatour je inspirována modelem z Rakouska. Peloton projíždějící krajinou spojuje jednotlivé obce, propaguje zdravý životní styl, ekologickou dopravu, myšlení šetrné k životnímu prostředí, vůli k zachování dobrého klimatu a sousedskou sounáležitost.

„Pro žáky budou připraveny hry a soutěže s tematikou ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje. Děti budou navíc poučeny o pravidlech bezpečného provozu a Státní zdravotní ústav je naučí, jak si poradit s poskytováním první pomoci,“ uvedl radní Martin Hyský. Také žáci si připraví krátké vystoupení, kterým představí svou školu, obec nebo činnost, které se rádi věnují. Předáváním symbolické štafety, které proběhne mezi školami až do poslední zastávky v Šebkovicích, navážou školy na loňský ročník, kde cyklisté převzali štafetu od poslední navštívené školy v Mrákotíně.

Kulturní a tematický program zajišťují členové Spolku KUŠ pro environmentální a multikulturní výchovu.

Akce je organizována jako jedna z aktivit Projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21. Během akce budou také představeny aktivity Kraje Vysočina v rámci jeho předsednictví v Evropském regionu Dunaj Vltava, kde kraj podporuje rozvojové aktivity v oblasti obnovy venkova, společenského života, mezigeneračního soužití a zajištění kvalitního života pro všechny generace.

Cyklistický peloton Klimatour propojil školy v kraji

Letošní šestý ročník ekologické cykloštafety Klimatour se konal ve dnech 20. až 22. června 2017. Peloton symbolicky propojil základní a mateřské školy v Urbanově, Staré Říši, Telči, Krahulčí a Mrákotíně. Akce se uskutečnila pod záštitou Martina Hyského, politika Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21.

„Těší mne, že se do letošního ročníku Klimatour zapojilo více než 600 žáků z Kraje Vysočina. V rámci programu děti soutěžily, odpovídaly na otázky v hracích kartách a diskutovaly nad tématy ochrany životního prostředí, například nad možnostmi třídění odpadů, způsoby šetření přírodních zdrojů, bezpečnou jízdou na kole či sousedskou sounáležitostí. Spolu s organizátory si žáci zazpívali hymnu Klimatour a se svými učiteli využili možnost připojit se k pelotonu a část cesty jej na kole doprovodili. Tímto děkujeme všem zapojeným subjektům,“ říká Martin Hyský. Akci Klimatour organizuje Zdravý Kraj Vysočina.

Třídenní ekologická cykloštafeta letos navštívila základní a mateřské školy na Telčsku. Žáci se v každé škole cyklistům představili krátkým programem. V Urbanově si žáci připravili divadelní představení o sbírání odpadků. Ve Staré Říši děti v krátké prezentaci představily obec, ve které žijí a chodí do školy. Základní a mateřská škola v Krahulčí představila folklórní soubor Krahuláček a v Mrákotíně děti předvedly taneční vystoupení a zazpívaly písničky s kytarou a akordeonem. V Telči v interaktivním centru volnočasových aktivit a turistiky Panský dvůr si žáci dvou telčských základních škol užili soutěže a kvízy s ekologickou tématikou, které si pro ně připravily společnosti Ekokom, Elektrowin a FCC ČR. Záchranná Stanice Pavlov měla pro žáky připravenou ukázku dravců. Zástupce Státního zdravotního ústavu seznámil účastníky se základy první pomoci. Krajský cyklokoordinátor zábavnou formou připomenul povinnou výbavu kola a základy bezpečné jízdy. Každá škola si připravila symbolickou štafetu, kterou poslala dětem v další zastávce. Letošní ročník Klimatour podpořili i regionální výrobci s malou ukázkou svých produktů, jako například včelař Bohumil Jahoda či Krahulík-Masozávod Krahulčí. Své úspěchy ukázali hasiči ze Sboru dobrovolných hasičů Stará Říše a v rámci programu se představil také Geopark Vysočina.

Letošního ročníku cyklistické štafety se zúčastnil zástupce Evropského regionu Dunaj-Vltava (www.evropskyregion.cz), který v průběhu cesty prezentoval aktivity regionu zaměřené na širokou veřejnost. Asi největší zájem byl o novou cyklo-brožuru „28 nejhezčích jednodenních výletů z Evropského regionu“ a o česko-německé jazykové propagační materiály (dětská pexesa, slovníčky atd.).

Pro všechny základní školy zapojené do letošní Klimatour byly v průběhu tří dnů připraveny workshopy zaměřené na předcházení znečišťování přírody odpadky, udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Workshopy realizovali členové spolku KUŠ, občanského sdružení pro environmentální a multikulturní výchovu, v rámci projektu Podpora realizace MA21 v Kraji Vysočina, spolufinancovaného ze SFŽP.

Kontakt: Bc. Jana Böhmová, Koordinátorka Projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21
odbor regionálního rozvoje, Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava
tel.: 564 602 586, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz
 
 

Fotky - Klimatour 2017

Tisková zpráva

Program akce Klimatour 2017

 

 

 

 

 

Ozvěny Klimatour 2016

Do letošního ročníku Klimatour se zapojilo více jak 400 žáků základních a mateřských škol v Kraji Vysočina. Akce, která se uskutečnila pod záštitou Martina Hyského, radního pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování a Libora Joukla, náměstka hejtmana pro oblast dopravy a majetku kraje, přilákala rekordní počet mladých zájemců.

Dne 23. června cyklistický peloton složený ze žáků ZŠ Urbanov, pořadatelů a poskytovatelů vzdělávacího programu zakončil svoji letošní štafetu v Urbanově, a tak se opět přiblížil rakouské hranici. Po loňské návštěvě obcí a škol v okrese Pelhřimov se trasa posunula do Jihlavského okresu a nyní již směřuje zpět k Rakousku, odkud jsme ji v roce 2012 převezli poprvé na Vysočinu. "Akce, která propaguje zdravý životní styl, ekologickou dopravu, myšlení šetrné k životnímu prostředí a také sousedskou sounáležitost, si již našla své obdivovatele“, říká radní Martin Hyský.

Letos jsme navštívili základní a mateřské školy v Žirovnici, Růžené, Batelově, Třešti, Pavlově a Urbanově. Účastníkům se do paměti zapsal program, který si jednotlivé školy připravily, místa, která jsme navštívili včetně vystoupení hostů, které jednotlivé zastávky zpříjemnily. Z programu můžeme připomenout povídání o historii Žirovnice a tanec loupežníků, představení historie hradu Roštejn od paní kastelánky a písničku v anglickém jazyce o zvířátkách od žáků z Růžené, pohádku o řepě a představení firem z městyse Batelov, přejezd 40tičlenného pelotonu do Třeště, kde nás uvítaly děti písničkami v doprovodu kytary a soutěžily až do odpoledních hodin, domácí štrůdl ředitele Polodny z Pavlova, pohádku o třech čunících v podání jeho žáků a recyklační scénku od žáků ze školy z Urbanova.

Jak přislíbil Hynek Vohoska, ředitel ZŠ Urbanov, tak start příští Klimatour bude v Urbanově a do pelotonu se připojí zástupce školy. Škola tak má celý rok na to, aby si připravila štafetu, kterou osobně předá do další zastávky v roce 2017. Akce byla organizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a místní Agenda 21. Fotogalerii k akci najdete na stránce: https://www.facebook.com/zdravykrajvysocina

Kontakt: Böhmová Jana, tel. 564602586, mobil: 724 650 276, e-mail: bohmova.jana@kr-vysocina.cz.

Akce Klimatour se uskutečnila ve dnech 23. - 25. 6. 2015.

Akce Klimatour se uskutečnila ve dnech 18. - 20. 6. 2014.

Fotky - Klimatour 2014

Cyklistické desatero - Besip

Podrobný program + mapy Klimatour 2014

Program akce

Banner

Tisková zpráva

Prezentace

Mapa ke stažení

Plakát akce Klimatour 2013

Fotogalerie

Prohlédněte si fotky z akce

 

Vzdělávací workshop