Čistá Vysočina

Čistá Vysočina 2016 - 9. ročník úklidu veřejného prostranství v Kraji Vysočina - harmonogram:
1. 1. - 28. 2. 2017 - příjem přihlášek
3. 4. - 7. 4. 2017 - vyzvednutí pytlů u kontaktních osob
10. 4. – 23. 4. 2017 - sběr odpadu

Každoroční jarní úklid Kraje Vysočina. Hlavní pozornost je určena okolí silnic a veřejným prostranstvím v obcích a městech. Akce se v celém kraji tradičně účastní obce, neziskové organizace, školy ale i jednotlivci.

Reportáž z akce Čistá Vysočina 2014

Pokyny pro sběrače

Dokument s pokyny je k dispozici ke stažení zde: http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4070499