Anketa Skutek roku

Dne 1.1.2016 vyhlásilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina již po sedmé anketu Skutek roku.

Soutěž je organizována jako výraz poděkování a ocenění aktivit všech, kteří v roce 2015 vykonali pro kraj něco mimořádného nad rámec svých povinností, a to často bez ohledu na svůj osobní prospěch. Oceněny budou skutky fyzických osob v kategoriích sociálně-zdravotní, životní prostředí, volný čas dětí a mládeže, poradenství, vzdělávání a osvěta a projekty právnických osob v kategoriích sociální oblast, ekonomická oblast, oblast sídel, staveb a bydlení, oblast životního prostředí a oblast vzdělávání.

Navrhovatel není omezen počtem návrhů. Nelze přijmout nominaci skutku nebo projektu oceněného v této soutěži již v předchozích letech. Tyto budou vyřazeny.

Hlasování veřejnosti o skutcích jednotlivců bude probíhat od 1. – 31. 3. 2016. Projekty právnických osob bude vybírat odborná porota. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v červnu 2016. Přehled výsledků minulých ročníků je k nahlédnutí zde: http://www.zdravykrajvysocina.cz/akce/skutek-roku-preshranicni-cena

Zásady Zastupitelstva pro udělení ceny Skutek roku 2015: http://www.kr-vysocina.cz/VismoOnline_ActionScripts/File.ashx?id_org=450008&id_dokumenty=4070523

Více informací: Ing. Dita Marešová, odbor regionálního rozvoje, E-mail: maresova.d@kr-vysocina.cz . Tel.: 564 602 531.

Hlasování

Odkaz na hlasovací formulář naleznete zde http://extranet.kr-vysocina.cz/skutek-roku/